Ändring av EG-förordningarna 999/2001 och 882/2004. Om transmissibla spongiforma encefalopatier. Ändrad genom EU-förordning 2018/221

Om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 vad gäller Europeiska unionens referenslaboratorium för transmissibla spongiforma encefalopatier

Visa original

19 februari 2018 10:30