Ändring av EG-förordning 110/2008 Om geografiska beteckningar för spritdrycker Ändrad genom EU-förordning 2018/1670

Om ändring av förordning (EG) nr 110/2008 vad gäller nominella mängder för utsläppandet på unionsmarknaden av enkeldestillerad shochu som framställts i enkelpanna och buteljerats i Japan

Visa original

26 november 2018 11:30