Ändring av beslut 2009/821. Om förteckningar över gränskontrollstationer och veterinärenheter i Traces. Ändrad genom EU-beslut 2018/313

Om ändring av beslut 2009/821/EG vad gäller förteckningarna över gränskontrollstationer och veterinärenheter i Traces

Visa original

9 mars 2018 09:30