Upphandlingsdialog - Livsmedel- Hudiksvall & Nordanstig

Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner bjuder gemensamt in till dialog inför kommande livsmedelsupphandling. 

Kommunerna står inför en ny upphandling, där de önskar få med flera lokala producenter och produkter. Genom att mötas skapar vi förutsättningar för en bra upphandling där vi hoppas att så många lokala leverantörer som möjligt är med och lämnar anbud. 

Under träffen får du information om hur upphandlingen går till och om hur man gör för att lämna anbud, även på enstaka enheter. 

 

Agenda

• Hudiksvalls Näringslivsbolag hälsar välkommen och berättar om arbetet med den regionala handlingsplanen för Sveriges livsmedelsstrategi. 

• Presentationsrunda.

• Information om kommunernas kostenheter och hur många enheter som finns på varje kommun - Kostcheferna Katarina Niemi (Hudiksvall) och Anna-Karin Benett (Nordanstig).

• Matvärden berättar om deras upphandlingsstöd och hur du kan ta hjälp av dem när du ska fylla i upphandlingsunderlaget - Sven-Ulrich "Dulle" Olsson. 

• Information om upphandlingsförfarandet - Maria Larsson. 

• Lokal leverantör berättar om sina upplevelser från nuvarande upphandling. 
 

 

Tisdag 31/8, 18:00 - 19:30. Digitalt via Teams.

När

Datum och tid
Börjar: 31 augusti 2021 18:00
Slutar: 31 augusti 2021 19:30

Anmälan

Kontakt / ANMÄLAN

Emilie Lindqvist
Kommunikatör/Näringslivsutvecklare
Hudiksvalls Näringslivsbolag

Tel. 072 208 49 83
emilie.lindqvist@hna.se

hna.se