TRENDSEMINARIUM MED MINTEL, digital föreläsning

TRENDSEMINARIUM MED MINTEL, digital föreläsning

DEN 2 JUNI BJUDER VI I SAMARBETE MED SAMLA SVERIGE IN TILL ETT INSPIRERANDE TRENDSEMINARIUM INOM LIVSMEDEL MED FOKUS PÅ FRAMTIDA MÖJLIGHETER FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA LIVSMEDELSFÖRETAG.

När samtiden inte är vad den borde vara, kan det kännas tillfredsställande att blicka tio år framåt i tiden. Mintel, som är världsledande inom livsmedelstrender och marknadsundersökningar, siar om framtiden och beskriver den på följande sätt utifrån mat och dryck.
Den 2 juni är du inbjuden att närvara på det digitala seminariet.

Du får möjlighet att ta del av rådande och kommande trender kopplat till livsmedel och hur dessa kan komma att påverka era konsumenter, marknad och affär, samt ta del av case studies från andra företag.

Företaget som står bakom trendföreläsningen är Mintel – en ledande marknadsundersökningsbyrå inom livsmedelssektorn som i över 40 år har gett branschen kraftfulla och handlingsbara insikter. Varje månad bevakar Mintel 38 000 produktlanseringar och varje dag frågar de tusentals konsumenter om deras åsikter. De samlar meningsfulla observationer från hela världen och håller reda på de senaste trenderna och innovationerna för att ge deras kunder den kunskap de behöver för att bygga ett kraftfullt varumärke eller lansera en framgångsrik innovation på marknaden.

Notera att seminariet kommer att hållas på engelska.

MISSA INTE DETTA! Anmäl dig på denna länk:  https://simplesignup.se/event/167390

 

 

• Konsumenten blir allt mer medveten och ställer högre krav på
företagen, hur de använder resurser, väljer förpackningar och råvaror.

• Matkonsumtionen präglas starkare av miljömässiga och etiska aspekter; köttkonsumtionen spås minska och kött- och mjölk-
produkter från glada djur värdesätts högre.

• Vi tillverkar allt fler produkter av matsvinn.

• Vi vill äta mer hälsosamt; vår mat blir mer personligt anpassad utifrån kroppsscreening och genetik och vi frågar oss vad just jag
ska äta och dricka för att möta min kropps behov.

• 2030 förlitar vi oss än mer på vetenskap och teknik och dess
möjlighet att förse oss med säker och hälsosam mat.

• Vi möter en ”jordbruksrevolution”, med allt mer av hydroponisk och vertikal odling, robotiserat lantbruk liksom butiker som
erbjuder inomhusodlingar för färska produkter.

Mer information

När

Datum och tid
Börjar: 2 juni 2020 13:00
Slutar: 2 juni 2020 15:00

Anmälan

Anmäl dig på denna länk:  https://simplesignup.se/event/167390
Om läget tillåter att träffas så kan det bli så att vi kan arrangera ett möte där vi tittar på seminariet tillsammans.

Linda Elverstig
linda@matvarden.se
070-593 65 32