Svensk Cater Matmässa i Bollnäs

HälsingeLivs genomför under 2011 en producentkartläggning i länet i form av studiebesök och intervjuer. Fram till idag har 12 producenter besökts på sina gårdar/verksamheter, besöken dokumenteras i form av bildmaterial och frågeformulär/anteckningar. 

Syftet med besöken är att få en inblick i producenternas vardag, se vilka problem och möjligheter de upplever, samt undersöka vilket behov av fortbildning de har. Besöken ger också ett gediget forskningsmaterial för framtida arbete när det gäller att identifiera de problem och möjligheter som finns för producenter i en glesbygdsregion.

Mer information

När

Datum och tid
Börjar: 1 maj 2011 12:00
Slutar: 1 maj 2011 12:00