Råvarans betydelse, Gävle

MatVärden har under våren ett stort fokus på att nå ut till konsumenterna, med andra ord till den vanliga Gävleborgaren som hela tiden ställs inför många olika matval i butiken, hemma och på restaurangen. Ett led i arbetet att nå den här målgruppen är en serie panelsamtal som ordnas i samarbete med Gefle Dagblad och som når ut brett tack vare möjligheten att lyssna på samtalen på plats, läsa om dem i tidningen eller se dem live hemifrån tack vare MittMedias live-sändningar.

Det första samtalet 15.2 handlade om Matkrisen -så överlever du i ett katastrofläge.

Temat för det andra samtalet den 14 mars var Märkningar ur olika aspekter.

Det tredje samtalet den 18 april kommer att handla om Råvarans betydelse och då kommer vi också att praktiskt jämföra lokalproducerat med importerat.

MER INFO kommer om panelsamtalet!

När

Datum och tid
Börjar: 18 april 2018 00:00
Slutar: 18 april 2018 00:00