Produktutveckling - vad är det?

Produktutveckling - vad är det och hur gör man? Vilka är mina kunder och vad vill de ha? 

Mer information nedan!

Mer information

När

Datum och tid
Börjar: 7 februari 2012 12:00
Slutar: 7 februari 2012 12:00

Rapport från dagen

Februari 2012 genomfördes en temadag om Produktutveckling  - vad är det och hur gör man? Vilka är mina kunder och vad vill de ha?
Lena Andersson från Ranbogård, tidigare verksam som produktutvecklare på bl.a. IKEA var en av kursledarna (på bilden).
Läs en sammanfattning av dagen här: Produktutvecklingsdagen 2012

Rapport

Ingen rapportfil tillgänglig.