Ökad livsmedelsproduktion? Hudik

Hudiksvalls näringslivsbolag arrangerar tillsammans med Region Gävleborg, LRF samt Länsstyrelsen i Gävleborg en företagarfrukost på temat: Hur ökar vi livsmedelsproduktionen?

Tid: Fredagen den 23 mars 2018 klockan 07:30-09:30

Plats: HNA, Hudiksvalls Näringslivs AB, H-huset Håstaholmen, Hudiksvall

Vi ska producera mer svenska livsmedel.
Det kommer att skapa tillväxt och sysselsättningökad självförsörjning och minskad sårbarhet

Kom på frukosten och ta del av Region Gävleborgs arbete med strategin för ökad produktion av livsmedel i Hudiksvalls kommun.
Var med och påverka hur vår regionala livsmedelsstrategi ska se ut!

Sveriges regering har fattat ett unikt beslut om en nationell livsmedelsstrategi. Det övergripande målet är att vi ska producera mer svenska livsmedel. Det kommer att skapa tillväxt och sysselsättningökad självförsörjning och minskad sårbarhet samtidigt som relevanta miljö,- och klimatmål nås.

Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg och LRF Gävleborg samarbetar nu för att ta fram en regional livsmedelsstrategi för länet.

  • Hur kan ökad livsmedelsproduktion bli en
    tillväxtfaktor för Hudiksvalls kommun?

  • Hur ska vi samverka regionalt för en sammanhållen
    livsmedelskedja och för minskad sårbarhet?

Du inbjuds att vara med och påverka hur vår regionala livsmedelsstrategi ska se ut!

Anmäl dig här.

När

Datum och tid
Börjar: 23 mars 2018 07:30
Slutar: 23 mars 2018 09:30

Anmälan

Karin Snell
Kommunikatör
Hudiksvalls Näringslivsbolag

H-huset, Håstaholmen
82480 Hudiksvall

Tel. 0650-556622
karin.snell@hna.se
www.hna.se