Offentlig upphandling, Ljusdal

MatVärden och Inköp Gävleborg informerar om hur upphandlingsprocessen går till. Både beställarrepresentanter (kommunerna) och livsmedelsproducenter är välkomna! MatVärdens Sven-Ulrich Ohlsson kan ge stöd, råd och fakta om du som livsmedelsproducent vill ge ett anbud och vara med och leverera till de offentliga köken. 

Hembygdsgården i Ljusdal. Vi bjuder på lunch.

När

Datum och tid
Börjar: 3 oktober 2016 11:30
Slutar: 3 oktober 2016 14:00

Anmälan

Sven-Ulrich "Dulle" Ohlsson
Projektledare, Offentlig upphandling
073-848 59 00
dulle@matvarden.se