Offentlig Upphandling, Hudik

Lokalproducerad och svensk mat efterfrågas allt mer; kommunerna vill gärna servera mat vars ursprung vi känner väl till i våra förskolor och skolor, på sjukhus och inom äldreomsorgen. Vid den senaste upphandlingen tillkom många nya, lokala leverantörer och när nu anbudsförfrågan kommer ut inför de kommande fyra årens matleveranser vill vi uppmuntra just Dig att ta steget och lämna anbud! Du får ett ben till att stå på i din affärsverksamhet och våra barn, ungdomar och äldre kan få mat producerad i vår närhet.
 
 
Vi hjälper dig i anbudsprocessen (som inte är så krånglig som man kan tro!). 
Kom till något av våra tre infotillfällen för mer information. Inbjudan finns bifogad och vid anmälan, glöm inte bort att berätta till vilken av de tre träffarna du anmäler dig. 
 
Varmt välkommen!
 
Föreningen MatVärden
 
MatVärden på Facebook!
 

Mer information

När

Datum och tid
Börjar: 12 juni 2017 19:00
Slutar: 12 juni 2017 21:00

Anmälan

Anmälan: senast den 5 juni till nina@matvarden.se
Vid frågor kontakta Sven-Ulrik ”Dulle” Ohlsson på telefon: 073-848 59 00, e-post: dulle@matvarden.se