Kurs i andelsjordbruk, Uppsala

Kurs i andelsjordbruk - 4 februari 2017

Länsstyrelsen i Uppsala ordnar följande kurs:

Andelsjordbruk innebär ett utökat samarbete mellan konsumenter och lantbrukare. Målet är att öka kunskapen om lantbruket men också att dela den ekonomiska risken mellan konsumenter och lantbrukare genom att konsumenterna betalar för delar av skörden i förväg.

Tid och plats: 10.00 – 16.00, Cafékulturhaus Ekensberg, Uppsala

Kursavgift: 200 kr samt kostnad för lunch för de som vill ha det, 100 kr

För anmälan till kurserna och frågor kontakta Ylva Andersson

mail@ylvaandersson.se, 0704-328426

Mer info på: ylvaandersson.se
Kurserna arrangeras av Oscar Franzén och Ylva Andersson på uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län och bekostas av Landsbygdsprogrammet.

Läs mer i bifogad info.

Mer information

När

Datum och tid
Börjar: 4 februari 2017 10:00
Slutar: 4 februari 2017 16:00