Kompetensdag inom ekologisk produktion

Kompetensdag inom ekologisk produktion

Kompetensdag inom ekologisk produktion


Dagen genomförs digitalt i två delar via Teams

Om Marknad kl. 10.00–12.00
Framtidspaningar om ekomarknaden kring mat, livsmedel, offentlig upphandling etc. 
Auni Hamberg, Marknadsutvecklare livsmedel, LRF 
Elvira Forsström, Expert näringspolitik, ekologisk produktion, LRF

Möjligheter och utmaningar för grönsaker i Gävleborg 
Britt-Marie Stegs, Projekt Tillväxt Grönsaksodling, MatVärden

Om Odling kl. 13.00–15.00
Marken som produktionsresurs 
Åtgärder för lönsam och hållbar produktion med bra vatten- och växtnäringsutnyttjande och minskad miljöpåverkan. Olika insatsers betydelse och inverkan på jordart, markvård och markstruktur. 
Anna Bjuréus, Rådgivare vattenhushållning, Jordbruksverket

Odling av ekologisk potatis och grönsaker. Möjligheter och utmaningar
Åsa Rölin, Potatiskonsult med många års erfarenhet av rådgivning inom potatis- och grönsaksodling

Dagen arrangeras som ett led i Handlingsplanen för Livsmedelsstrategin i Gävleborg och genomförs digitalt i två delar genom Microsoft Teams.

Anmälan
Anmäl dig senast förmiddagen 9 november till LRF Medlemsservice: 
medlemsservice@lrf.se eller 010-184 40 00 (tonval 1).
Vi behöver veta din e-postadress samt när du vill delta (förmiddag och/eller eftermiddag).
En länk till mötet skickas via mejl dagen innan träffen.

Frågor
För frågor om dagen kontakta Pirjo Gustafsson: 
pirjo.gustafsson@lrf.se eller tel. 010-184 44 85.

Mer information

När

Datum och tid
Börjar: 11 november 2020 10:00
Slutar: 11 november 2020 15:00

Anmälan

Pirjo Gustafsson: 
pirjo.gustafsson@lrf.se eller tel. 010-184 44 85.