Eldrimners mathantverksdag Växbo

Mathantverk möter offentlig gastronomi

Eldrimner bjuder in till MATHANTVERKSDAG den 13 september på Växbo Krog för att diskutera mötet mellan mathantverk och den offentliga gastronomin.

Inom den offentliga sektorn serveras det dagligen runt tre miljoner måltider. Det är mycket mat, men det är inte så stor del av den maten som är mathantverk eller bygger på råvaror från den egna regionen. Fördelarna med ett system där kommuner och andra offentliga institutioner köper mer lokalt producerad mat och mathantverk är många. Det minskar klimatpåverkan, skapar arbetstillfällen i regionen, bevarar kulturarvet och kunskapen om hur mat blir till. Maten får rik smak och är hälsosam. Syftet med dagen är koppla ihop mathantverket och den offentliga måltiden så att det på längre sikt ska kunna serveras mera mathantverk på skolor, förskolor och inom äldreomsorg.

Upphandlingsprocessen upplevs idag ofta som hinder för att mathantverksprodukter ska få plats på tallriken. Hur kan man göra för att underlätta upphandlingen så att mathantverkare kan lägga ett anbud till bara ett visst skolkök eller äldreomsorgskök? Att lägga anbud till en hel kommun med 50 kök och sedan kunna leverera till dem fem dagar i veckan är svårt, även för större företag inom en region. Hur ska man då underlätta för mathantverkare att lämna anbud?

Det kan också finnas andra sätt att börja arbeta med den offentliga sektorn. Vid enstaka tillfällen kan man kanske gå utanför upphandlingen för att uppnå flera syften. Det kan handla om att skolan anordnar en matpedagogisk dag med mathantverkare på plats som gör ost eller korv eller bakar bröd och förklarar hur det går till. Inom äldreomsorgen kan det vara ett bra sätt att arbeta med minnenas meny; lyfta traditionella produkter där smaken och dofterna kan återskapa positiva minnen hos de äldre.

Vi vänder oss till mathantverkare, kostchefer och kockar från offentliga måltider, kommun- och landstingspolitiker, kommunchefer, kommunalråd, skolchefer, hemkunskapslärare, upphandlare inom kommun och landsting samt andra intresserade.

När

Datum och tid
Börjar: 13 september 2016 00:00
Slutar: 13 september 2016 23:30