Digital mötesplats

Under 2011 har HälsingeLivs, FoU center för Livsmedel genomfört en undersökning bland regionens livsmedelsproducenter.

Resultaten från studien visar bland annat att det finns ett mycket stort behov av fortbildning inom flera olika områden, men ett av de största problemen för producenterna är att frigöra tid till fortbildning och andra aktiviteter. Genom att skapa en digital mötesplats får projektet tillgång till ytterligare en arena för kunskapsspridning och förenklar samarbetet mellan de olika intressegrupperna och producenterna är då inte bundna varken till tid eller till plats utan kan delta när det passar utifrån deras verksamhet.

Mer information nedan!

Mer information

När

Datum och tid
Börjar: 1 april 2012 10:00
Slutar: 1 april 2012 10:00