Bi-odling

Matias går igenom: 

  • Bisamhället och dess individer
  • Bisamhällets placering
  • Några vanliga biväxter
  • Biodlingens olika produkter
  • Biodlaråret, så ser det ut
  • Arbetsinsats— Lönsamhet
  • Kort om Lagar och förordningar för honungsproduktion

Mer information nedan!

Mer information

När

Datum och tid
Börjar: 7 september 2013 10:00
Slutar: 7 september 2013 10:00