Trädgården ditt hem

Trädgården ditt hem

Åmotsvägen 16
81630 Ockelbo

Telefon: 073 8223327
E-post: kolonilotter.ockelbo@gmail.com
Hemsida: tradgardenditthem.wordpress.com/

Kategorier

Grönsakskassar i säsong
Som medlem i Trädgården ditt hems andelsodling får du lokalproducerad och vildplockad mat med det som säsongen erbjuder samtidigt som du stödjer vårt socio-ekologiska arbete för att skapa meningsfulla sammanhang och en hållbar lokalt förankrad ekonomi. Du kan själv vara med och påverka vad vi ska odla och när du vill skörda. Det går till exempel att dela upp kassarna i fler mindre skördetillfällen om du är rädd att inte hinna äta upp maten.

Du kommer få ta del av hållbart producerad mat, utbyta kunskap kring ekologisk odling och mathantverk och även få stöd och plantor till att parallellt börja odla mer själv om du önskar. Vi driver vår grönsaksodling i form av regenerativ odling, inga gifter och med omsorg om att skapa mer mull i vår mark.
Läs mer om medlemskap på vår hemsida
Följ oss på instagram!
Se en liten film om oss här.

Trädgården ditt hem är det projekt där vi ska förverkliga våra idéer, utveckla vår plats och hitta nya vägar till försörjning för några av oss som odlar på odlingslotterna i Ockelbo. Vår mötesplats för odlingsintresserade! Här finns en bred kompetens vad det gäller odlingstekniker, miljövänliga byggtekniker, hantverk och trädgård och en mängd idéer om hur vi kan göra vårt samhälle både roligare och mer hållbart. Projektet drivs av Ockelbo kolonilottsförening.

Vår förening förmedlar odlingslotter i Ockelbo till alla som önskar en bit mark att odla på. Vi har grävt, sått, mått gott, komposterat, svettats, skrattat, krattat och sett det växa på platsen sedan 2011 med en blandning av odlingsintresserade människor från Afghanistan, Nepal, Thailand, Sverige, Eritrea, Irak, Sudan, och Peru.
 

Kontakt: Projektledare Karin Olsson, en av grundarna till Ockelbo Kolonilotter

Hitta hit