Strömbacka gård | Ockelbo Angus

Strömbacka gård | Ockelbo Angus

Strömbacka 25
81694 Ockelbo

Telefon: 070-274 90 42
E-post: ockelbo.angus@gmail.com
Hemsida:

Kategorier

Strömbacka Gård är belägen norr om Ockelbo med utsikt över Testeboån. Gården omfattar 55 ha mark som består av naturbetesmark, vall och grönfoder. I dag består vår besättning ca 20 dikor, 12 stutar, 15 kalvar och 1 avelstjur av nötköttrasen Aberdeen Angus. Våra Angus är uppfödda på endast grovfoder. De har tillgång till stora arealer där de ska söka sin egen mat, därför lägger vi stor vikt vid moderns egenskaper och rörelse förmåga. Djurhållningen sker i lösdrift och vi har högsta möjliga hälsostatus i BVD, LEUKOS och Para-TB.

Hela gården är certifierad för ekologisk produktion. Växtföljden består av; havre/ärt + vall insådd, vall i tre år, havre/ärt + vall till mogen skörd.

Allt kött levereras och säljs via Diléns Saluhall i Valbo.

Följ oss på vår facebook!

Helena & Fredrik Almér

Hitta hit