Reko-ring Ljusdal

Reko-ring Ljusdal

Norra Järnvägsgatan 60
82735 Ljusdal

Telefon:
E-post: tina.froroth@live.se
Hemsida:

VÄLKOMMEN TILL REKO HÄLSINGLAND OCH VÅR REKO-RING I LJUSDAL

Här kan du förbeställa lokalt producerad mat direkt från producenten själv - mer ärligt och reko än så blir det inte!

REKO Ljusdals utlämningar sker från och med 4 februari 2021 nedanför LjusdalsPosten, dvs mittemot Granngården. Infart enklast från Granngården-sidan.

REKO Ljusdal är en del av ett nätverk som kallas REKO Hälsingland. Mer om REKO Hälsingland och vilka REKO-ringar vi driver tillsammans - se vår Facebook-sida REKO Hälsingland ( https://www.facebook.com/rekohalsingland ). Där finns även de regler och rutiner som våra kunder och producenter behöver ta del av.

 

Vi har separata Facebook-grupper för varje REKO-utlämningsort. Där annonseras varorna och du kan diskutera med producenterna och ställa de frågor du behöver om produkterna och framställningen. Varje producent väljer själv om man vill sälja genom Local Food Nodes, eller genom kommentarer i Facebook-annonsen, eller båda sätten. Du kan alltså hitta ännu fler produkter att köpa, i Facebook-gruppen REKO Ljusdal. Det kan också finnas producenter här, som inte annonserar alls i Facebook.

Om du inte hittar någon REKO-ring nära dig i Hälsingland - gå med i Facebook-gruppen REKO-forum Hälsingland, så kan vi tillsammans försöka skapa en ny utlämningsplats. Det behövs bara att intresserade producenter och engagerade konsumenter hittar varandra, så uppstår magi :-)

 

Du som är producent bör gå med i vår Facebook-grupp REKO-producenter Hälsingland, som är gemensam för alla våra REKO-ringar. Där kan vi diskutera erfarenheter från att sälja på det här sättet, hjälpa varandra att lösa problem, och förstås hitta härliga nya samarbeten. Vi står också ibland på marknader under gemensam REKO-flagg, för att sprida information om REKO-konceptet och våra REKO-ringar i Hälsingland.

 

De viktigaste reglerna för producenter:

- Alla varor måste beställas i förväg. Vi har inget tillstånd för torghandel. 

- Det är endast livsmedel och direkta biprodukter från egen livsmedelsproduktion, som får säljas inom ramen för REKO Hälsingland.

- Det är helt och hållet producenternas ansvar att lagar och regler följs -  framförallt runt livsmedelssäkerhet, redovisning och skatt.

Hitta hit