Kardells jordbruk och entreprenad AB

Viksvägen 2
82076 Jättendal

Telefon: 0652-13263/070-5955014
E-post: kardells.la@telia.com
Hemsida: www.kardellsab.se

Kategorier

Försäljning av köttlådor. Djuren är uppfödda helt på egetproducerat spannmål och ensilage. Vallodlingen sker utan konstgödsel för att gynna miljön och den biologiska mångfalden. 

Hitta hit