All fisk inte är nyttig


För få känner till riskerna med att äta fisk med miljögifterna dioxiner och PCB. Därför har Livsmedelsverket gjort en film som ska spridas på olika sätt. Sedan förra året driver Livsmedelsverket en kampanj för att informera om risker med att äta fisk med höga halter miljögifter. Kampanjen har främst riktats till dem som är mest berörda; föräldrar till barn, kvinnor i barnafödande ålder samt fiskare. Som ett led i kampanjen har nu en animerad film tagits fram. Filmen finns på kampanjwebbplatsen www.nyttigfisk.se och Livsmedelsverkets webbplats samt inom kort på Youtube.