Undersökning om klimatanpassning i livsmedelsföretag är klar

Försämrad tillgång och kvalitet på råvaror/insatsvaror, värmestress hos djur och brutna kylkedjor är några av de konsekvenser livsmedelsföretag väntar sig av klimatförändringarna.

Visa original

18 december 2018 16:30