Campylobacterutbrottet utvärderat – förslag på effektivare smittskyddsarbete

Under hösten 2016 till sommaren 2017 blev betydligt fler personer än normalt smittade med campylobacter. Producenter och berörda myndigheters hantering av utbrottet har nu utvärderats i syfte att ta reda på hur samarbetet fungerade och vad som behöver förbättras för att minska risken för liknande utbrott framöver.

Visa original

21 juni 2018 13:30