Ändring av LIVSFS 2009:13. Om rapporteringsskyldighet för kontrollmyndigheter. Ändrad genom LIVSFS 2018:1

Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2009:13) om rapporteringsskyldighet för kontrollmyndigheter

Visa original

15 januari 2018 09:30