Ändring av EU-förordning 605/2010. Om införsel av mjölk och mjölkprodukter till EU. Ändrad genom EU-förordning 2018/83

Om ändring av bilaga I till förordning (EU) nr 605/2010 vad gäller förteckningen över tredjeländer eller delar därav från vilka det är tillåtet att föra in sändningar av obehandlad mjölk, mjölkprodukter, råmjölk eller råmjölksprodukter till Europeiska unionen

Visa original

25 januari 2018 10:30