Ändring av EU-beslut 2018/1036 om djurhälsoåtgärder för bekämpning av afrikansk svinpest Ändrad genom EU-beslut 2014/709

Om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

Visa original

7 augusti 2018 16:30