Ändring av EU-beslut 2014/88 om tillfälligt importförbud mot betelblad från Bangladesh ändrad genom EU-beslut 2018/935

Om ändring av genomförandebeslut 2014/88/EU om tillfälligt förbud mot import från Bangladesh av livsmedel som innehåller eller består av betelblad vad gäller dess tillämpningsperiod

Visa original

3 juli 2018 11:30