Ändring av EG-beslut 2009/821 Om förteckningar över gränskontrollstationer och veterinärenheter i Traces Ändrad genom EU-beslut 2019/14

Om ändring av beslut 2009/821/EG vad gäller förteckningarna över gränskontrollstationer och veterinärenheter i Traces

Visa original

7 januari 2019 15:30