Ändring av EG-beslut 2008/866. Om nödåtgärder för import av musslor från Peru. Ändrad genom EU-beslut 2017/1840

Om ändring av beslut 2008/866/EG om nödåtgärder för att tillsvidare stoppa importen från Peru av vissa musslor avsedda att användas som livsmedel vad gäller tillämpningsperioden

Visa original

12 oktober 2017 16:30