Kardells jordbruk och entreprenad AB

Försäljning av köttlådor. Djuren är uppfödda helt på egetproducerat spannmål och ensilage. Vallodlingen sker utan konstgödsel för att gynna miljön och den biologiska mångfalden. 

Kontaktuppgifter

Viksvägen 2
82076 Jättendal

Telefon: 0652-13263/070-5955014
E-post: kardells.la@telia.com
Hemsida: www.kardellsab.se

Kategorier

Hitta hit